Over het initiatief

< TERUG

Kapel De Olijftak vierde in september 2013 het 50-jarig bestaan. Onder auspiciën van de kerkenraad is begin 2013 een commissie opgericht om de festiviteiten voor te bereiden.  Onderstaande zaken kwamen tot stand cq. werden besloten.

Quote

  • Viering van het jubileum zal plaatsvinden onder het motto “Samen verder”;
  • Tijdens het weekeinde van 21/22 september wordt op formele en informele wijze 50 jaar Kapel De Olijftak met leden, vrienden, sympathisanten gevierd. Oud-leden, oud-predikanten, burgerlijke overheid etc. zullen worden uitgenodigd.
  • De periode vanaf nu tot 21/22 september aanstaande zal geheel in het teken staan van dit motto met de nadruk op “Samen”;
  • Om het jubileum kracht bij te zetten is 2013 benoemd tot “Jubeljaar”.

Dit lezend zult u zich wellicht afvragen wat de commissie hiermee beoogt. Welnu, we leggen het u graag uit.

Om als Protestantse Geloofsgemeenschap ons ook de komende jaren staande te houden in het Noorden van de Provincie Antwerpen staan we samen sterker. Alleen kom je ver, maar samen kom je verder. Om het begrip samen echt inhoud te geven is het van belang dat de leden van onze kerk elkaar op persoonlijk vlak goed kennen. In veel gevallen is daar sprake van, maar in heel veel gevallen ook niet. Dat wil zeggen dat we elkaar eigenlijk niet echt goed kennen. De commissie zou daar graag verbetering in zien en heeft het plan opgevat om alle leden in het Jubeljaar de gelegenheid te geven elkaar beter te leren kennen door ze te laten deelnemen aan een breed scala van activiteiten. Samen dingen doen brengt je immers nader tot elkaar. We hebben de vrijheid genomen om daarnaast ook alle leden in de gelegenheid te stellen om op geheel eigen wijze zelf een activiteit te organiseren in het kader van het Jubeljaar.

Om het geheel van activiteiten een extra stimulans te geven is er een Jubelfonds opgericht: door de activiteiten in het kader van “Samen verder” zullen er gelden ingezameld worden , die we op 22 september aanstaande in overleg met de Diaconie aan een goed doel in de regio kunnen schenken. Zodoende kunnen we ook niet-leden van Kapel De Olijftak laten profiteren van ons jubileum.

 Wat levert het op?

1. Als leden en sympathisanten van Kapel de Olijftak gaan we elkaar de komende maanden op een andere manier leren kennen. We gaan onbekende talenten van elkaar ontdekken en dat schept een band. Door ons samen in te spannen voor het goede doel ontstaat er beweging, samenwerking en activiteit. Het gaat bruisen in Kapel De Olijftak.

2. We gaan een fijne jubileumviering met elkaar tegemoet.

3. We gaan een goed doel (i.o.m. Diaconie) kunnen laten meegenieten van ons feest.

4. Last but not least: we gaan met nieuwe kracht samen verder, de volgende 50 jaar tegemoet.

 Hoe kunt u meedoen?

  1. Houd de publicaties, de informatieborden en –indien van toepassing- uw email goed in de gaten. Hierdoor bent u op de hoogte van de laatste activiteiten. Ook op deze website kunt u alles nalezen. Als u beschikt over email, maar u bent niet zeker of wij uw (juiste) emailadres hebben, stuurt u dan a.u.b. een mailtje aan Jubeljaarolijftak@gmail.com of meld u op de homepage aan.
  2. Hebt u een idee voor een activiteit, neem dan a.u.b. contact op met één van de commissieleden. Zij zullen u verder adviseren wat de beste datum is en hoe één en ander het beste aan te pakken
  3. Wilt u deelnemen aan een activiteit, neem dan contact op met degene, die deze organiseert. Zo bent u verzekerd van deelname. Het zou te omslachtig worden als we als commissie alles tot in detail coördineren.

 Wat hebben we nodig?

Om het Jubeljaar succesvol te laten zijn hebben we de hulp, het enthousiasme en de inzet van alle leden, vrienden en sympathisanten van Kapel De Olijftak nodig. Iedereen kan wat doen. Weet u nog niet precies wat, dan helpen we daar graag bij. Wees vooral creatief en durf uw talent in te zetten voor het goede doel.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de commissie Jubeljaar.

Met hartelijke groet,

De commissie Jubeljaar

Unquote

< TERUG

Advertenties

2 gedachtes over “Over het initiatief

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s